Denna webbplats använder cookies för full funktionalitet. Mer info. Besöker du oss i en webbläsare som stödjer detta accepterar du vår användning av cookies.

Varukorg

Varukorgen är tom.

×

Default welcome msg!

  Allmänna Villkor

  Allmänt
  Dessa villkor är tillämpliga på alla köp som kund sluter med Studentmössa Online Sverige AB (studentmössaonline.com) org :559082-1103 nedan kallat SMO. Genom att beställa accepterar kunden köpevillkoren. Beställning ska ske i enlighet med SMO:s anvisningar. Avtalet är ingånget då kunden lagt sin beställning och den godkänts av SMO. Enligt lag kan SMO inte expediera beställningar till personer under 16 år. Vid beställningar av personer under 18 år krävs målsmans fulla godkännande och SMO förbehåller sig rätten att fakturera beställarens målsman i dessa fall.
  Kontrollskyldighet
  SMO bekräftar innehållet i den lagda beställningen via sms och e-mail till kunden. Efter lagd beställning skickar SMO vidare ordern direkt till sina underleverantörer. Efter denna tidsfrist saknar SMO möjlighet till avbeställning eller ändring hos underleverantören.
  Ångerrätt och retur
  SMO erbjuder en ångerrätt på 14 dagar från dagen för leverans av varan. Kunden har rätt att returnera mottagna varor. SMO erbjuder full returrätt för alla produkter. SMO står ej för gemensamma kostnader såsom frakt och expeditionsavgifter vid retur. Kunden står själv för alla returkostnader i de fall denne utnyttjar sin ångerrätt eller avbeställer.
  Betalning och Priser
  SMO samarbetar med Klarna gällande betalningarna. Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas kunden. Vilket betalningsalternativ kunden än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen. För frågor gällande betalningar ska kund kontakta Klarna. Betalningsalternativ som för närvarande erbjuds genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ och denna skickas ut i samband med att beställningen skickas ut till kund.

  Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Kunden kommer dp få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

  I alla aktuella priser ingår moms med 25 %. Om momsen ändras förbehåller SMO sig rätten att justera priserna med motsvarande belopp.
  Leveranser
  Om inget annat avtalats kommer beställda varor att levereras till den adress som angivits vid beställning. Kundens beställning levereras vid den tidpunkt och på det sätt som angivits vid beställning. SMO reserverar sig för slutförsäljning. Vid eventuell slutförsäljning av en vara förbehåller SMO sig rätten att leverera en likvärdig ersättningsvara. För paket som inte blivit utlösta förbehåller sig SMO rätten att debitera en avgift på 120:- för de kostnader som expedieringen orsakat. Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.
  Reklamation
  Vid defekt ska kunden reklamera inom skälig tid från det att felet märkts. Fel som framställs senare en sju dagar från det att felet upptäckts kommer inte åberopas.
  Sekretess
  SMO ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar till oss. Uppgifterna används för att kunna administrera beställningar och i marknadsföringssyfte. Kunden samtycker i och med godkännande av detta avtal till att dennes personnummer kommer att utgöra inloggningsnamn på SMO:s kundlogin. SMO använder uppgifterna inom företaget och lämnar ej ut uppgifter till tredje part.
  Forcemajeure
  Vid händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från SMO:s sida, som gör att SMO ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att SMO befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.